Ocena brak

Recenzja, nacjonalizm , Anthony Smith

Autor /Gelsduews Dodano /14.11.2006

Anthony D. Smith
„Nacjonalizm. Teoria, historia, ideologia.”
Warszawa 2007, Wydawnictwo Sic!
Przekład, Ewa Chomicka
stron : 228

Anthony D. Smith ur. w 1933 r., brytyjski socjolog, uznawany jest za założyciela badań nad pojęciem nacjonalizmu. Brytyjczyk jest twórcą wielu książek o tematyce narodowej i etnicznej. Dlatego też, Smith prezentuje koncepcję entosymbolizmu – czyli poznanie głębszego znaczenia etniczności i nacjonalizmu. W książce „Nacjonalizm. Teoria, historia, ideologia”, rozwija pojęcie nacjonalizmu , jego powstanie i kreśli przyszłe losy. Mimo, iż nacjonalizm powszechnie kojarzony jest jedynie z postawą uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki, autor poszerza tę definicję opierając się na historii, teoriach, a także nawiązuje do paradygmatów ściśle związanych ze wspomnianym wyżej pojęciem. Autor nie zawężał swojej działalności do jedynie jednej publikacji, w „Etniczne źródła narodów” skrytykował działalność modernistów, którzy uznawali narody za wytwór nowoczesności (co zostaje wspomniane w książce, o której mowa jest w recenzji). W Polsce zostały przetłumaczone jedynie trzy pozycje książkowe, poza dwoma o których była mowa wyżej, znajduje się również praca pt. „Kulturowe podstawy narodów”.

Recenzowana książka składa się z przedmowy jak i wprowadzenia, następnie z sześciu rozdziałów ( Pojęcia, Ideologie, Paradygmaty, Teorie, Historie, a także Perspektywy) i podrozdziałów, które dokładniej wyjaśniają istotę nacjonalizmu, co jest niezbędne do pełnego zrozumienia pracy. Autor już na wstępie definiuje pojęcie nacjonalizmu, jest on bowiem doktryną, procesem kształtowania się lub rozwoju narodów, także ruchem społecznym i politycznym na rzecz narodów. Niemożliwe jest przytoczenie wszystkich definicji, gdyż jest ich nazbyt wiele, łącznie z wyjaśnieniami. Smith nie wyklucza, iż nacjonalizm jest ideologią, która w swoim centrum stawia w hierarchii wartości, naród na pierwszym miejscu. Podkreśla również, iż z tym pojęciem ściśle związane są cele, dzięki którym nacjonalizm chroni dobra narodu. Mowa tu o trzech istotnych pojęciach takich jak : autonomia narodowa, jedność narodowa i tożsamość narodowa. Józef Stalin, o którym jest mowa w tekście, próbował zdefiniować nacjonalizm w aspekcie obiektywnym, czyli takim, który odnosiłby się do języka, instytucji, obyczajów etc. Definicja ta brzmi następująco : Naród to wytworzona historycznie, trwała wspólnota ludzi, powstała na gruncie wspólnoty języka, terytorium, życia ekonomicznego i układu psychicznego, przejawiającego się we wspólnocie kultury (1949:303 / cytat z rozdziału – Pojęcia). Logiczne staje się zatem, iż jeżeli występuje nacjonalizm obiektywny, musi istnieć i subiektywny. Smith twierdzi, iż czynniki „subiektywne” to zachowania, poglądy i uczucia.

Podobne prace

Do góry