Ocena brak

Recenzja książki "Sekty. Przedmiot fascynacji i zagrożenia."

Autor /accepleScorge Dodano /23.12.2006

Celem tej książki jest zwrócenie uwagi czytelnika na problemy młodego człowieka, który w trakcie tworzenia swojej autonomii chciałby w sobie bądź w otoczeniu coś zmienić. Nie tylko młodzi ludzie, ale także starsi są podatni na propagandę, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy ona wartości duchowych, rozwoju człowieka pod względem intelektu, psychiki i zdrowia. W ostatnim okresie jesteśmy świadkami zjawiska, które niepokoi niemal wszystkich rodziców i wychowawców. Zjawisko to określamy jako sekta.
Sekta wywodzi się od łacińskiego słowa secare, secta bądź od czasownika sequor, co oznacza po kolei ?odcinać?, ?kierunek, droga, postępowanie, zasady?, naśladować, iść, podążać za kimś?. Jest to każda grupa społeczna charakteryzująca się izolacją względem otoczenia, wynikającego z własnego odrębnego systemu wartości z mocno zaakcentowaną rolą przywódcy i sprawowanego kultu. Wyróżnia ją znaczna rozbieżność celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków. Narusza to podstawowe prawa człowieka i zasady życia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny ma wpływ destrukcyjny. Cechują ją również silne więzi wewnętrzne oraz bezwzględna lojalność wobec innych.
Emocje, które towarzyszą temu zjawisku, wynikają ze zwykłej ciekawości, ale również z poczucia zagrożenia związanego z nieetycznymi metodami zachęcania do udziału w określonej grupie. Społeczeństwo obawia się także wykorzystania osobistych potrzeb, pragnień, marzeń jak i pytań i wątpliwości związanych z sensem i celem życia do realizacji celów grupy a co za tym idzie z niemożnością odejścia od niej.
Książka ta ma znaczenie informacyjno ? profilaktyczno ? pomocowe i przeznaczona jest dla młodych osób, wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich osób pracujących z młodymi ludźmi w celu zwrócenia uwagi, że styl życia proponowany przez sekty jest odpowiedzią na jego niezaspokojone potrzeby i oczekiwania często niedostrzegane przez najbliższe otoczenie.
Publikacja ta składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich zapoznaje czytelnika z podstawowymi pojęciami na temat sekt (?grupa psychomanipulacyjna?, ?kulty?) i z przyczyną ich dużej atrakcyjności, z którą wiążą się obietnice zaspokojenie różnorodnych potrzeb: miłości, przynależności i bycia zaakceptowanym bezwarunkowo; kierownictwa i poczucia bezpieczeństwa; samodzielności, autonomii i stopniowego usamodzielnienia się od rodziców; przynależności i wspólnoty; poszukiwania odpowiedzi; bycia rozpoznanym i wyróżnionym; duchowego kierownictwa; zaangażowania i włączenia; ciekawość rzeczy nadzwyczajnych, cudownych i tajemniczych; kult sukcesu, powodzenia, rozwoju; kryzys dojrzałości. Wszystkie te potrzeby opisane są dokładnie w książce.

Do góry