Ocena brak

Recenzja książki pt. „Mosty zamiast murów” red. John Stewart.

Autor /Piotsmetvet Dodano /14.12.2006

Komunikacja w ogólnym znaczeniu to porozumiewanie się, przekazywanie myśli, czy też udzielanie wiadomości. Jest procesem społecznym, a więc ważnym elementem życia społecznego. Komunikacja interpersonalna jest procesem, dzięki któremu jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje. I właśnie na przykładzie życia rodzinnego można to przeanalizować, gdzie umiejętność skutecznego porozumiewania się kształcona jest każdego dnia gł. poprzez konstruktywne rozwiązywanie problemów komunikacyjnych. Rodzina to bowiem podstawowa grupa społeczna. Jest elementem każdego społeczeństwa i spełnia w jego życiu kilka podstawowych funkcji a do ich realizacji konieczna jest płynna komunikacja jej członków, która określa prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Jednak problemy w komunikowaniu się rodziny są nieuniknione i wynikają z różnych przyczyn. Wiążą się m.in. z naruszeniem podstawowych zasad procesu komunikacji interpersonalnej. I tak:1.intencje nadawcy nie są jednoznaczne(niespójność między komunikatem werbalnym a niewerbalnym) 2.nadawca i odbiorca posługują się odrębnym kodem 3. następuje selekcja i zniekształcenie w odbiorze sygnałów 4.odkodowanie wiadomości przez odbiorcę jest nietrafne lub niezgodne z intencjami nadawcy. Tylko otwarta i jawna komunikacja interpersonalna sprzyja dobremu porozumieniu się oraz satysfakcji z kontaktów rodzinnych. Życie rodzinne jest bardzo skomplikowane, składa się z bardzo licznych powiązań- to jedna, wielka sieć kontaktów i jeśli nie uświadomimy sobie, że kontrola wszystkich powiązań nie jest możliwa będziemy czuć zakłopotanie i skrępowanie. Należy sobie uświadomić, że w rodzinach nie żyjemy w parach, lecz w tzw. trójkątach tzn. para plus jeden, a skoro jednocześnie kontaktować może się tylko dwoje ludzi, to ktoś w trójkącie jest zawsze ?nie do pary? pozostawiony sam sobie1. Osoba nie do pary ma zawsze wybór między przerwaniem relacji między pozostałymi dwiema osobami, wycofaniem się lub wspieraniem pary jako zainteresowany obserwator. Dokonany wybór ma decydujące znaczenie dla funkcjonowania sieci relacji całej rodziny, dlatego prawdziwym wyzwaniem życia rodzinnego jest znalezienie sposobu na to, by każda osoba mogła uczestniczyć lub obserwować innych bez poczucia, że ona się nie liczy. Ważne jest 1) zrozumienie, że nikt nie jest w stanie poświęcić równej uwagi dwóm osobom naraz, 2) wypowiedzenie głośno swoich rozterek, by każdy je usłyszał i 3) pokazanie własnym zachowaniem, że bycie z boku nie jest powodem do złości, wstydu, czy cierpienia. Ważne jest wysokie poczucie własnej wartości i umiejętność ?stania o własnych nogach? bez pomocy innych. Im większa rodzina, tym większy nacisk wywierany jest na relacje między jej członkami np.

Do góry