Ocena brak

REALNOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

REALNOŚĆ nłc. realitas; ang. reality, actuality, actualness; fr. realite; nm. Realitat, Wirklichkeit

1. metaf. —> Rzeczywistość (2) jako stan
bytu:

  1. istniejącego obiektywnie, tzn. nieza­leżnie od poznającej świadomości;

  2. aktywnego (skutkotwórczego), sta­nowiącego ośrodek własnego działania;

  3. jednostkowego.

Taki stan bytu przeciwstawia się temu, co pozorne, urojone, jedynie pomyślane, wyobrażone.

  1. metaf. —> Rzeczywistość (1) w znacze­niu konkretnym, tj. zbiór bytów realnych lub jakiś byt realny, w przeciwstawieniu zarówno do pozoru, jak i do tego, co mo­żliwe.

  2. U I. Kanta: Realitat — jedna z trzech kategorii jakości (obok przeczenia i ogra­niczenia).

Podobne prace

Do góry