Ocena brak

Realiści i antyrealiści - Gauslenus ze Soissons

Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013

Gauslenus (Joscellin), biskup Soissons (1125-1154 r.) był, zdaniem Jana z Salisbury21 0 , wyznawcą teorii powszechników, wedle której gatunek (species) tocollectio, zespół, zbiór czy klasa bytów posiadających tę samą istotę. Teorię collectiomamy również w Degeneribus etspeciebus, które koncepcji tej broni, akcentującrównocześnie rzeczywiste istnienie samych tylko jednostek.

G a t u n k i em nazywam nie tylko ową istotę człowieka, która jest w Sokratesielub jakiejś innej jednostce, ale cały ów zbiór pozostałych jednostekpołączony z naturą.

Speciem igitur dico esse non illam essentiam hominis solum, quae est inSocrate, vel quae est in aliąuo alio individuorum, sed totam illam collecti o n em ex singulis aliis naturae coniunctam.

Ważne jest to, że collectio ujmuje gatunek pod względem zakresowym,nie zaś treściowym. Abelard stawia również pytanie, czy collectio nie powinnoobejmować również bytów możliwych.

Podobne prace

Do góry