Ocena brak

Reaktory jądrowe prędkie i powielające

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Podczas pracy reaktora część neutronów powodu­je przekształcenie nierozszczepialnego izotopu U238 w rozszczepialny izotop plutonu Pu239- Ten może być wykorzystywany jako paliwo jądrowe oraz jako materiał do produkcji broni jądrowej. Zwykłe reaktory produkują niewiele plutonu, więc skonstruowano reaktory produkcyjne i powiela­jące, których celem działania jest głównie pro­dukcja Pu239- Jest to znacznie prostszy sposób otrzymania wysoko wzbogaconego materiału roz­szczepialnego niż tradycyjne metody wzbogaca­nia uranu. Wysoko wzbogacony uran wykorzy­stywany jest do produkcji broni jądrowej.
Jedną z najciekawszych konstrukcji reaktora powielającego jest reaktor prędki. Neutrony poru­szają się w nim ze znacznie większymi prędkościa­mi niż w reaktorze termicznym (rzędu 150 km/s), nie stosuje się więc moderatora. Również chło­dziwo musi być odpowiednie, by nie spowalniać neutronów. Dotąd używano w tym charakterze cie­kłego sodu, metalu wyjątkowo aktywnego che­micznie. Ta cecha chłodziwa powoduje szereg trud­ności konstrukcyjnych, gdyż nieliczne tylko materiały nie korodują w kontakcie z sodem.

Podobne prace

Do góry