Ocena brak

Rdzeń nadnerczy

Autor /makumba Dodano /21.05.2014

Rdzeń nadnerczy jest zbudowany z komórek chromochłonnych. Komórki te zawierają ziarnistości i są unerwione przez cholinergiczne współczulne neurony przedzwojowe. Hormonami wytwarzanymi przez rdzeń nadnerczy są aminy ka-techolowe: adrenalina (80%), noradrenalina (20%) i dopamina (ilości śladowe). W czasie życia płodowego komórki rdzenia nadnerczy wytwarzają tylko noradrenalinę, natomiast bezpośrednio po porodzie zaczynają wytwarzać adrenalinę. W cytoplazmie komórek rdzenia znajdują się ziarnistości magazynujące aminy katecholowe. Ziarnistości zawierają również białka, zwane chromograni-nami, adrenomedulinę, wazopresynę, ATP oraz enzym fS-hydroksylazę dopami-ny. Komórki rdzenia nadnerczy syntetyzują też i magazynują peptydy opiatowe, głównie met-enkefalinę i leu-enkefalinę. Peptydy opiatowe u człowieka powstają również w przysadce mózgowej z proopiomelanokortyny i we włóknach nerwowych z prodynorfiny. Rola enkefalin nadnerczowych nie jest wyjaśniona. Wydzielanie ich wzrasta w czasie długotrwałych wysiłków fizycznych i może dawać efekt przeciwbólowy i euforyzujący.

Proces hydroksylacji tyrozyny podlega sprzężeniu zwrotnemu, gdyż wzrost zawartości dopaminy i noradrenaliny powoduje zmniejszenie aktywności hydro-ksylazy tyrozynowej. Z kolei metylacja noradrenaliny do adrenaliny wymaga obecności wysokich stężeń glikokortykosteroidów. Docierają one bezpośrednio z kory nadnerczy do rdzenia przez nadnerczowy układ żylny. Aminy katecholo-we są uwalniane do krwi pod wpływem bodźców ze współczulnych włókien nerwowych cholinergicznych unerwiających rdzeń nadnerczy. Większa część amin katecholowych osocza związana jest z siarczanami i jest to pula biologicznie nieczynna. Okres półtrwania amin katecholowych we krwi jest bardzo krótki i wynosi około 2 minut.

Podobne prace

Do góry