Ocena brak

RDZA KUKURYDZY

Autor /sunrise Dodano /07.03.2013

RDZA KUKURYDZY — choroba grzybowakukurydzy powszechnie występująca, ale zwykleniegroźna; wyrządza szkody w okolicach o ciepłymklimacie, w okresach nadmiernie wilgotnych.O b j a w y : od wiosny na obu powierzchniachliści różnych gatunków szczawiku (OxaIis) powstająplamy, w' obrębie których tworzą się przezdługi czas pod skórką liścia malutkie, szerokobuteleczkowatetwory (-+spermogonia) z wystającąna zewnątrz szyjką; nieco później na dolnejstronie liści pojawiają się ułożone w kształtnepierścienic śmietankowożółte kubeczki (-♦ogniki);na obu stronach liści kukurydzy są rozsianeczerwonobrązowe, pylące brodawki (-♦rdzawniki),które tworzą się o d sierpnia do mrozów;nieco później zaczynają się pojawiać wśród nichbrunatnoczarne skupienia (-►zarodniki przetrwalnikowe);tworzą się one także na pochwie liścioweji na źdźble; liście żółkną i zasychają, coupośledza rozwój kolb. C z y n n i k c h o r o b o twór c z y : grzyb rdzawnikowy, podstawczakPuccinia sorghi; grzyb może rozmnażać się w sposóbciągły przez -►zarodniki rdzawnikowe, bezżywiciela pośredniego.Z w a l c z a n i e : niedostatecznie opracowanei rzadko niezbędne; prace hodowlane dla uzyskaniaodmian odpornych są w toku.

Podobne prace

Do góry