Ocena brak

RAŻENIE PRĄDEM RA2ENIE PIORUNEM

Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013

Najpoważniejszym następstwem przepływu prądu wysokiego napięcia przez organizm człowieka (pomijając ciężkie oparzenie, ze zwęgleniem tkanek włącznie) są: 1) spowodowanie zatrzymania oddychania w następstwie tonicznego skurczu wszystkich mięśni szkieletowych (w tym mięśni wdechowych),

2) zatrzymanie serca w wyniku rozległej depolaryzacji mięśnia sercowego, 3) wstrząs urazowy.

Rzadko zdarza się, aby lekarz przybywający na miejsce wypadku zastawał ofiarę jeszcze połączoną ze źródłem prądu. Jeśli jednak okoliczności sprawiły, że przygodni ratownicy nie odłączyli ofiary, należy postępować wyjątkowo rozważnie i spokojnie. Groźbę stanowi zarówno narażenie się samemu na porażenie, jak i pogorszenie sytuacji ratowanego przez ułatwienie przepływu prądu (uziemienie). Przede wszystkim trzeba więc podjąć próbę wyłączenia dopływu prądu. Jeżeli ofiara wypadku znajduje się wysoko nad ziemią (przewody, słupy itp.), trzeba ją zabezpieczyć przed możliwością obrażeń, ponieważ z chwilą odłączenia prądu ustaje skurcz mięśni (przewaga zginaczy) i ratowanemu grozi upadek. Gdy niemożliwe jest wyłączenie prądu, ofiarę wypadku należy usunąć z jego działania. Obowiązuje używanie rękawic izolacyjnych i gumowego obuwia. Wszystkie środki ostrożności są konieczne, gdy niewidoczny jest przewód czy miejsce kontaktu ofiary ze źródłem prądu. Każdy nieprzemyślany ruch może drogo kosztować.

Po odłączeniu źródła prądu lub ofiary podejmuje się leczenie polegające na: 1) podjęciu sztucznej wentylacji, gdy stwierdza się bezdech; 2) rozpoczęciu pośredniego masażu serca, gdy istnieją cechy zatrzymania krążenia (brak oddychania, brak tętna, całkowite zwiotczenie); 3) postępowaniu przeciwwstrzą-sowym; 4) opatrzeniu oparzeń.

Rzeczą podstawową jest stały dostęp do żyły. Można w tym celu wykorzystać grubą igłę z aparatem do przetaczania, kaniulę zakończoną gumową zaciśniętą rurką, w której znajduje się słaby roztwór heparyny, igłę Gordha lub inną podobną, która umożliwi dożylne stosowanie leków bez potrzeby nakłuwania żyły za każdym razem.

Przetacza się płyny krwiozastępcze, podaje dożylnie środki przeciwbólowe w małych powtarzanych dawkach oraz stosuje Hydro-cortisonum hemisuccinatum w dawce 100 mg.

 

Podobne prace

Do góry