Ocena brak

Ratusz Staromiejski w Toruniu

Autor /lenny Dodano /15.01.2013

Gotycki z elementami późnorenesanso-wymi, w centrum rynku staromiejskiego. Powstawał stopniowo od poł. XIII w. Dzisiejszą postać nadano mu na ogół w koń­ca XIV w. ale wieża pochodzi z XIII w., a drugie piętro i wieżyczki z 1602-04. Facjatki po 3 stronach dodano podczas odbudowy w 1 poł. XVIII w.; po stronie zach. neogotycki balkon z 1867. Mimo tylu zmian, budynek stanowi zwartą, propor­cjonalną całość. Na prostokątny dziedziniec prowadziły 4 bramy w każdym ze skrzydeł. Do naszych czasów zachowały się obszerne podziemia, których sklepienia opierają się na granitowych słupach. Parter spełniał rolę handlową, piętro było siedzibą władz miasta, a wieża służyła jako archiwum, skar­biec i zbrojownia. W 1454 mieszczanie zburzyli krzyżacki zamek, dlatego królowie polscy, często od­wiedzający Toruń, rezydowali w ratuszu. W 1501 zmarł tu Jan Olbracht. Wielokrotnie w ratuszu obradował Sejm. Obecnie mieści się tu Muzeum Okręgowe.

Podobne prace

Do góry