Ocena brak

RAK WĄTROBY

Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013

Pierwotny rak wątroby jest bardzo rzadko spotykany. Zdarza się on zwykle u mężczyzn w starszym wieku. Stosunkowo często rozwija się u chorych z marskością wątroby. Do rozwoju pierwotnego raka wątroby usposabiają stany zapalne dróg żółciowych, wątroby, pasożyty, niedożywienie, wpływ związków toksycznych np. pochodnych benzenu. Przeważnie rozrastając się dość znacznie, rak przechodzi na naczynia wątroby. Pełzając wzdłuż naczyń, przechodzi na naczynia żylne pozawątrobowe. Może doprowadzić do niedrożności tych naczyń. Pierwotny rak wątroby daje przerzuty do płuc i kości (zwłaszcza kręgosłupa i żeber).

Znacznie częściej spostrzega się raka wtórnego wątroby. Przerzuty nowotworowe do wątroby docierają przez układ chłonny i krwionośny, zwłaszcza z innych narządów jamy brzusznej. Przerzuty te występują w połowie przypadków raka narządów należących do dorzecza żyły wrotnej (dolny odcinek przełyku, żołądek, jelita, trzustka). Wtórny rak wątroby spotykany jest też w przypadkach nowotworów macicy, gruczołu sutkowego, jąder, gruczołu krokowego, tarczycy, płuc, nerek. Przerzuty nowotworowe w wątrobie mają kształt ograniczonych, bardzo twardych guzków. Poszczególne guzki mogą zlewać się, ulegać martwicy, a nawet rozpadowi.

W bardzo dużym odsetku przypadków nie można za życia ustalić pierwotnego ogniska nowotworu.

Objawy kliniczne. Pierwotny rak wątroby w typowych przypadkach charakteryzuje się bardzo szybkim chudnięciem, postępującym osłabieniem, zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego. Często towarzyszy mu żółtaczka, puchlina brzuszna. Można przyjąć, iż w przeważającej części przypadków daje obraz piorunująco przebiegającej marskości. Bóle nie są zbyt typowe. Dość często przebiega też bezbólowo. Stosunkowo częstym o-bjawem jest gorączka. Wątroba jest zwykle powiększona, o powierzchni nierównej, guz-kowatej; śledziona jest także powiększona.

Wtórny rak wątroby powoduje dolegliwości zbliżone do wywołanych przez raka pierwotnego, a więc duże zmniejszenie masy ciała, złe samopoczucie, powiększoną, guzowatą, bolesną, twardą wątrobę, puchlinę brzuszną. Żółtaczka jest zwykle objawem późnym.

Rozpoznanie w zaawansowanym okresie choroby nie jest trudne. Chorzy uskarżają się zwykle na uczucie ciężaru i gniecenia w prawym podżebrzu, bóle w okolicy wątroby, utratę łaknienia, a zwłaszcza wstręt do spożywania mięsa. Częste są także inne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Stwierdzenie u osoby w średnim lub starszym wieku powiększonej, nierównej lub guzowatej wątroby, bolesnej na ucisk, upoważnia do rozpoznania raka wątroby, zwłaszcza jeżeli jednocześnie występuje niedokrwistość, szybko postępujące chudnięcie, żółtaczka, puchlina brzuszna.

Największą wartość diagnostyczną przypisuje się badaniu scyntygraficznemu wątroby. Bardzo pomocna w rozpoznaniu jest ponadto biopsja wątroby (ujemny wynik nie pozwala na wykluczenie istnienia zmian nowotworowych) oraz badanie ultrasonogra-ficzne. Stosunkowo dużą wartość diagnostyczną w pierwotnym raku wątroby ma obecność w osoczu alfa-fetoproteiny, a także podwyższenie aktywności fosfatazy zasadowej (wzrost ten stwier cjentów bez żółtaczki), GGTP w osoczu, wybiórc trobowa.

Rokowanie. Wykrycie zmian nowotworowych w wątrobie niejako przypieczętowuje dalszy los chorego — nie ma znaczenia praktycznego, czy jest to rak pierwotny, czy też wtórny. Rak pierwotny ma zwykle krótszy przebieg.

Rozpoznanie różnicowe nakazuje wzięcie pod uwagę: marskości i ropnia wątroby, torbieli bąblowcowej wątroby. Kiła wątroby jest obecnie spotykana bardzo rzadko, stąd nie uwzględnia się jej w szczegółowych rozważaniach. W raku wątroby — w przeciwieństwie do marskości ■— wątroba jest guz-kowata lub guzowata, bolesna na ucisk, szybko rozwija się charłactwo. Płyn puchlinowy ma zwykle charakter krwotoczny. W ropniu wątroby gorączka jest bardzo wysoka, z dreszczami, bolesność uciskowa prawego podżebrza bardzo nasilona. Ropień ma zwykle przebieg ostry. Torbiel bąblowcowa wątroby jest guzem gładkim, chełbocącym, powoli rozwijającym się, nie wywołującym wyniszczenia, charłactwa. Odczyn Casoniego i odczyn odchylenia dopełniacza, wykrycie główki pasożyta w zawartości żołądkowej czy w kale -—stanowią potwierdzenie bąblowca wątroby.,

Leczenie jest objawowe. W pierwotnym raku wątroby we wczesnych okresach choroby niekiedy wykonuje się segmentowe wycięcie miąższu wraz z guzem. Zabieg ten może przedłużyć życie chorego. Stosuje się leki cytostatyczne. Naświetlanie rentgenowskie jest mało skuteczne.Podobne prace

Do góry