Ocena brak

Rak płuc

Autor /armani Dodano /04.03.2014

(icarcinoma pulmonis, lung cancer); pod względem częstości występowania 1. u mężczyzn, a 3. u kobiet nowotwór złośliwy, o rosnącej zapadalności. Najczęściej wykrywany u osób starszych. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu. 90% raków rozwija się z nabłonka oskrzeli. Objawy: kaszel lub zmiana jego rodzaju, krwioplucie, nawracające zakażenia miąższu płucnego. Przerztity mogą występować w każdym narządzie. Najczęściej: kości, wątroba, mózg. Występują objawy paranowrotwo-rowe, jak osłabienie, spadek wagi ciała, hiperkalcemia, przerostowa osteoar-tropatia płucna (—> rak płuc, zespoły paranowotworowe). Wyróżnia się dwie główne postacie patomorfologiczne: rak niedrobnokomórkowy (NSC.LC, non-small cełl lung cancer) i rak drob-nokomórkowy (SCLC, small-cell lung cancer), rozpoznawany u około 20% chorych. Rozpoznawanie: —»■ badanie radiologiczne klatki piersiowej, bronchosko-pia z' pobraniem materiału do badania histopatologicznego. Ocena zaawansowania: —► tomografia komputerowa, — ultrasonografia jamy brzusznej, —scyntygrafia kośćca, badania laboratoryjne. Leczenie w zależności od zaawansowania i typu histopatologicznego: chirurgia, radioterapia i(lub) chemioterapia. Rokowanie: do 10% chorych przeżywa 5 łat. (M.M.)

Rak płuc, zespoły paranowotworowe raneoplastic syndrome); są to ob-Dwarzyszące rakowi płuc, ale nie-związane z miejscowym oddziaływaniem na tkanki otaczające guz. Wynikają one z wysokiej aktywności hormonalnej guza i charakteryzują się dużą różnorodnością, np.: zespół Cushinga, zespół niedoboru parathormonu, odcinkowe zapalenie naczyń, osteoartropatia płucna, uporczywe biegunki lub zaparcia, objaw grypopodobne itd. W przebiegu raka płuc rozwijają się różnorodne zespoły hematologiczne, bardzo częsta jest choroba za-krzepowo-zatorowa z wysokim ryzykiem zgonu z powodu zatoru tętnicy płucnej. (B.R-.Ch.)

 

Podobne prace

Do góry