Ocena brak

Rak jelita grubego i odbytnicy

Autor /armani Dodano /04.03.2014

(icarcinoma colonis, recti, colorectal can-cer); drugie miejsce pod względem zachorowalności na nowotwory złośliwe wśród kobiet i mężczyzn. Około 45% r.j.g. umiejscowionych jest w odbytnicy, a 30% — w esicy. Czynniki ryzyka: dieta bogatotłuszczowa, gruczolaki, wrzodzie-jące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniow^skiego-Crohna, uwarunkowania genetyczne (zespół Lyncha, polipowatość rodzinna powodowana mutacją genu APC). W 95% są to raki gruczołowe. Objawy są zróżnicowane i zależą od umiejscowienia, najczęściej: zaburzenia pasażu przewodu pokarmowego, objawy krwawienia do przewodu pokarmowego i jego następstwa (krew w stolcu, niedokrwistość, osłabienie). Rozpoznawanie: badanie przez odbytnicę (per rectum), testy na krew utajoną w stolcu, badania endoskopowe (rektoskopia, sigmoidosko-pia, kolonoskopia). Szerzenie się: drogami chłonnymi i z krwiobiegiem (najczęściej do wątroby). Leczenie radykalne: operacyjne samodzielne lub w skojarzeniu z chemio- i(lub) radioterapią. Przeżycia 5-ietme - w I stopniu zaawansowania 70-90%, w III stopniu - 30%. (M.M.)

(-, large intestine carcinoma, surgical treatment); w przypadku —* raka okręż-nicy wycina się rozlegle zajęty odcinek wraz z guzem i krezką, zawierającą węzły chłonne, a pozostałe odcinki jelita zespala się ze sobą. Niekiedy, w ostrych powikłaniach, istnieją wskazania do rozłożenia operacji na etapy, z wytworzeniem początkowo odbarczającej sztucznej przetoki kałowej (—*■ jelito grube, przetoka zewnętrzna). W przypadkach nieopera-cyjnego raka okrężnicy można wykonać zespolenie omijające (sztuczną przetokę wewnętrzną jelita grubego). W —> raku odbytnicy stosowane są 2 zasadnicze metody operacyjne: przednie wycięcie odbytnicy (gdy guz znajduje się w górnym jej odcinku), z zespoleniem pozostałych kikutów jelita grubego; brzuszno-kroczo-we odjęcie odbytnicy (gdy guz jest w dolnym odcinku), obejmujące odbytnicę z odbytem z następczym wytworzeniem sztucznego odbytu z esicy na stałe. Podczas obu operacji usuwa się odpowiednie grupy węzłów chłonnych. Poza wycięciem brzusznym istnieją też inne, rzadziej wykonywane, operacje oszczędzające zwieracze odbytu. W nieóperacyjnym raku odbytnicy wytwarza się sztuczny odbyt z esicy. W ostrych powikłaniach raka odbytnicy leczenie chirurgiczne jest wieloetapowe z wytworzeniem sztucznego odbytu z esicy w pierwszym etapie. W operacyjnym leczeniu raka odbytnicy znalazły zastosowanie metody elektro-i kriochirurgiczne. Niekiedy stosuje się również leczenie skojarzone (—> radioterapia i —+ chemioterapia). (A.So., P.M.)

Podobne prace

Do góry