Ocena brak

Rajd rowerowy,Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Autor /Rhiptiots Dodano /29.05.2005

RAJD ROWEROWY

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
1. Cel imprezy:
Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach oraz poznawanie terenów powiatu Łęczyńskiego.
2. Nazwa imprezy:
Wiosenny rajd rowerowy
3. Organizatorzy:
Nauczyciele w-fu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Łęcznej.
Osoby kontaktowe:
Jarosław Wójcik tel. 654987321
Artur Maksyl tel. 654789123
4. Warunki uczestnictwa.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
• Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.
• Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach
• Posiadanie sprawnego technicznie roweru.
• Prawo do startu mają uczniowie szkół ogólnokształcących z Powiatu Łęczyńskiego. Osoby poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
• Dopuszcza się korzystania z drogi (w mieście i poza miastem ) w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie.
• Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
• Poruszania się po prawej stronie jezdni.
• Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
• Przy zjazdach nie należ rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
• Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
• Należy jechać równo i spokojnie w szyku. nie dopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
• Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.
• Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek.
• Na wycieczkę należy zabrać: apteczkę, przybornik techniczny ( do napraw roweru), pompkę spinki łańcuchowe, samoprzylepne łatki gumowe, klej do gumy itp.
• Opiekunowie powinni być zaopatrzeni w gwiazdki i komórki do podawania sygnałów ostrzegawczych.
• Ostatni uczestnik powinien mieć przymocowane ,,ramię bezpieczeństwa".
• Uczestnictwo w rajdu na koszt uczestników.
• Uczestnicy rajdu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.
5. Przebieg rajdu rowerowego:
Rajd jest przeprowadzany na trasie okrężnej w okolicy miejscowości Łeczna.

Podobne prace

Do góry