Ocena brak

RADISZCZEW Aleksandr Nikołajewicz (1749 - 1802)

Autor /Wincenta Dodano /21.11.2012

Widmo Sybiru

Pisarz rosyjski. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, odebrał staranne i
wszechstronne wykształcenie (prawo, filozofia, historia, medycyna) w Moskwie oraz
Lipsku. Po studiach pracował na stanowiskach urzędniczych, sporo pisał. Za
głoszenie radykalnych poglądów został w 1790 roku skazany przez Katarzynę II na
karę śmierci, zamienioną ostatecznie na dziesięć lat zesłania. Po śmierci carycy, w
1796 roku, jej następca Paweł I zezwolił mu na powrót do europejskiej części Rosji,
gdzie jednak żył pod nadzorem policji.

Dopiero car Aleksander I w 1801 roku
całkowicie go ułaskawił, przywrócił szlachectwo, rangi i ordery. Radiszczew jeszcze
raz rzucił się w wir działań na rzecz reform w państwie. Jego wysiłki nie znalazły
jednak uznania. Aleksander Puszkin pisał, iż jego przełożony w komisji
ustawodawczej rzekł kiedyś ponoć: "Ejże, Aleksandrze Niko-łajewiczu, że też masz
ochotę bajdurzyć po staremu? Mało ci Sybiru?".

Z kolei jeden z synów Radiszczewa cytował słowa ojca wypowiedziane niedługo
przed śmiercią: "No, a co powiecie dziatki, jeżeli mnie znowu ześlą na Sybir?". I
wydaje się, że właśnie strach przed nową poniewierką zsyłki pchnął go do
samobójstwa. 11 września 1802 roku odebrał sobie życie wypijając szklankę kwasu
azotowego. Zmarł następnego dnia w ogromnych męczarniach.

Podobne prace

Do góry