Ocena brak

Rada Federalna jako rząd Szwajcarii

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

najwyższa władza rządząca i wykonawcza; 

•posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, wydaje rozporządzenia, opiniuje projekty kierowane do niej przez obie izby i kantony;

•pozostałe kompetencje: finanse publiczne, stosunki z zagranicą, zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa, nadzór nad rządową federalną administracją;

•pełni nadzór federalny w stosunku do kantonów;

Rada Federalna składa się z 7 członków, wybierana jest przez Zgromadzenie Federalne – „magiczna formuła” – podział miejsc pomiędzy 4 partie polityczne stosowany od 1959 (w 2003 uległa zmianie – nastąpiło przesunięcie) – jeden kanton może mieć tylko jednego przedstawiciela w Radzie – każda strefa językowa musi mieć swojego reprezentanta;

•radcy federalni nie mogą pochodzić z parlamentu, reelekcja jest wręcz oczekiwana;

•na czele Rady stoi rotacyjny prezydent i wiceprezydent, wybierani na jeden rok kalendarzowy, bez prawa reelekcji na następny rok (wybór wynika ze starszeństwa członków rządu);

•prezydent Rady Federalnej nie ma żadnych kompetencji władczych, spełnia jedynie funkcję reprezentanta Rady Federalnej i państwa na zewnątrz;

rząd szwajcarski działa jako ciało kolegialne i na zasadzie departamentalności (każdy radca kieruje jednym departamentem, który można nazwać superministerstwem);

Podobne prace

Do góry