Ocena brak

Rachunek zysków i strat

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

 

Rachunek zysków i strat pokazuje jak kapitał własny firmy zmienia się w wyniku powstałych operacji gospodarczych, przeciwstawia koszty przychodom i mierzy działalność ekonomiczną

Najpierw różnicę między gotówką na początku i na końcu okresu

Gotówka = zobowiązania + kapitałaktywa niegotówkowe

gotówka = Z + kwłasny -NgA

zakup dóbr na sprzedaż to główne wydatki z działalności operacyjnej

wpływy operacyjne – wydatki operacyjne = przypływy netto z działalności operacyjnej

Sprzedaż + spocz należności = potencjalne wpływy – s końcowy należności = gotówka otrzymana od klientów (sprzedaż – zmiana należności)

Apas końcowy + KST = zapasy dostępne do sprzedaży – zapas pocz. = zakupy wyrobów

Stan pocz. Zobowiązań bieżacych + zakupy wyrobów = kwota do zapłaty gotówką – stan koń. Zobowiązań bieżących = gotówka zapłacona

Koszt wyrobów sprzedanych +zmiana zapasów + wzrost zobowiązań = płatność dostawcom

Stan pocz. Zobowiązań z tyt. Wynagrodzeń + koszty wynagrodzeń – stan końcowy = gotówka zapłacona

Aktywa obrotowe = zapasy + należności

Aktywa = kapitał własny + zobowiązania + zysk zatrzymany

Metoda pośrednia: zysk (przychód –koszty) korygujemy o amortyzacja (+), wzrost należności(-), wzrost zapasów (-), wzrost zobowiązań (+), wzrost zob. z tytułu wynagrodzeń(+)

R. zysków i strat – sprzedaaż netto – koszt zapasów sprzedanych = zysk brutto na sprzedaży – koszty operacyjne ogólne (koszt sprzedaży i administracji) = zysk brutto

Dt – gotówka, należności, zapasy, koszt zap sprzedanych, wyposażenie, przedpłaty

Cr – zobowiązania, koszty energii, przychody ze sprzedaży, umorzenie śr. trwałych

Podobne prace

Do góry