Ocena brak

RACHUNEK PRZYJEMNOŚCI

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

RACHUNEK PRZYJEMNOŚCI ang. cal­culus of pleasure, hedoni{sti)c calculus, felicific calculus

et. W -^ hedonizmie (1) J. Benthama: cal­culus o fpleasure — obliczanie bilansu przy­jemności i przykrości, pozwalające trafnie oceniać rzeczy oraz postępowanie własne, jak również innych. Rachunek ten jest u Benthama oparty na zasadzie użytecz­ności (utility calculus), która uznaje lub po­tępia postępki według tego, czy zdają się zwiększać, czy też zmniejszać szczęście osób zainteresowanych. Rachunek przyje­mności wymaga uwzględnienia wielu kryteriów, z których najważniejsze okre­śla się jako „zasadę maksymalizacji szczę­ścia we wszechświecie".

Podobne prace

Do góry