Ocena brak

RACHUNEK LOGICZNY

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

RACHUNEK LOGICZNY ang.logicalcal-culus, logistic system; mn. Logikkalkiil

log. Rachunek, którego symbole należą do —> stałych (a) logicznych. Zbiór stałych logicznych najdogodniej jest określać przez wylicznie, którego dokonuje się przy okre­ślaniu słownika danego rachunku; np. dla pewnych rachunków ustala się, że stałymi logicznymi o charakterze terminów pier­wotnych są symbole -^ implikacji i —> ne­gacji (1) (wszystkie pozostałe definiuje się za ich pomocą). Wśród rachunków logicz­nych wyróżnia się klasyczny rachunek logiczny, na który składa­ją się dwuwartościowy —> rachunek zdań i —> rachunek kwantyfikatorów pierwszego rzędu. Klasyczny rachunek logiczny wy­starcza do sformalizowania wszystkich ro­dzajów rozumowań występujących w ma­tematyce. Dla celów filozoficznych mogą się okazać przydatne pewne rachunki nieklasyczne, np. wielowartościowy rachunek zdań, modalny rachunek zdań, rachunek kwan­tyfikatorów wyższych rzędów (tj. taki, w któ­rym wiąże się kwantyfikatorami nie tyl­ko zmienne indywidualne, lecz również zmienne predykatowe).

Podobne prace

Do góry