Ocena brak

Rachunek kosztów rzeczywistych

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012

Charakterystyka

Rachunek Kosztów Rzeczywistych to taki rachunek, w którym ujmowane są tylko koszty faktycznie poniesione przez przedsiębiorstwo w danym okresie. Charakter tego rachunku jest ex post i opiera się na rozumieniu kosztów produkcji w sposób tradycyjny, czyli koszty stanowią iloczyn rzeczywistych cen i rzeczywistego zużycia ilościowego czynników produkcji.W miarę upływu lat modyfikacja tego rachunku doprowadziła do zastąpienia cen rzeczywistych cenami ewidencyjnymi zużywanych czynników. Co z kolei powoduje odchylenia od cen ewidencyjnych, które na koniec okresu korygują wartość zużytych czynników produkcji, które są wyceniane w toku produkcji w cenach stałych.W ramach kosztów rzeczywistych wyodrębnione były podstawowe struktury kosztów:


  • rodzajowa
  • podmiotowa
  • przedmiotowaBibliografia

Podobne prace

Do góry