Ocena brak

QUADRIVIUM

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

QUADRIVIUM (nłc. <quadrivium> = dosł. czwórdroże, z łc. quatuorviae = cztery drogi>

Drugi, wyższy stopień studiów (po pod­stawowym > trivium) na wydziale na­uk świeckich {Facultas Artium Liberalium) średniowiecznego uniwersytetu, obejmu­jący dyscypliny matematyczno-przyrod­nicze: arytmetykę, geometrię, astronomię i muzykę. Były to cztery (spośród sied­miu) —> sztuki wyzwolone tzw. realne (artesquadriviales lub reales), ponieważ miały za przedmiot świat rzeczy.

Podobne prace

Do góry