Ocena brak

PZL 23 KARAŚ - samolot

Autor /gosc Dodano /28.02.2011

Polski lekki samolot bombowy skon­struowany na początku lat trzydzie­stych przez inż. Stanisława Praussa, który przystosował do celów wojsko­wych opracowany przez siebie w 1930 r. szybki, nowoczesny samo­lot komunikacyjny PZL. 13.

Pierwszy prototyp PZL-23/I oblatano w końcu sieipnia 1934 r.; próby ujaw­niły wiele wad (m.in. wibrację tylnej części kadłuba, ograniczoną widocz­ność i ciasnotę kabiny, przegrzewanie się silnika), z których większość usu­nięto w drugim prototypie oblatanym wiosną 1935 r. Po katastrofie drugiego prototypu w czasie prób 27 lipca 1935 r. zbudowano trzeci, który stał się wzorcem dla produkowanego se­ryjnie od drugiej połowy 1935 r. samo­lotu PZL.23 A. Pierwsze samoloty skierowano do jednostek w połowie 1936 r.; w czasie eksploatacji wyszły  na jaw wady nowego samolotu (m.in ograniczony udźwig i pułap, wadliwa praca skrzeli), co zmusiło producenta do opracowania wersji B z silnikiem o większej mocy.

1 września 1939 r. polskie eskadry bojowe dysponowały 118 samolotami PZL.23B, 50 samolo­tów znajdowało się w rezerwie, jedno­stkach szkolnych i w remontach (35 samolotów PZL.23A było w rezer­wie i w jednostkach szkoleniowych).

W czasie walk używano ich głównie do atakowania kolumn pancernych nieprzyjaciela, do czego nie były przy­stosowane, i do dalekich lotów rozpo­znawczych. Powolne, słabo uzbrojone i pozbawione opancerzenia samoloty poniosły duże straty; 112 Karasi zosta­ło zniszczonych (90% stanu wyjścio­wego); zaledwie 11 samolotów ewa­kuowano do Rumunii. Samoloty te wraz z ok. 30 PZL.23A zostały wcie­lone do lotnictwa rumuńskiego.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (PZL. 2 3 B)

silnik PZL Pegasus VI1IA o mocy 680 KM

rozpiętość 13.95 m

długość 9.68 m

maks. masa startowa 2893-3138 kg

maks. prędkość 319 km/h

zasięg 1260-1500 km

1 karabin maszynowy wz. 33 kal. 7,92 mm

2 karabiny maszynowe Vickers kal. 7,92 mm

700 kg bomb (po 100, 50 i 12,5 kg) przenoszonych pod kadłubem i skrzydłami

Podobne prace

Do góry