Ocena brak

PZKPFW III (SdKfz141) - czotg

Autor /gosc Dodano /28.02.2011

Niemiecki średni czołg skonstruo­wany w latach 1936-37 w zakładach Daimler-Benz, wybrany przez Urząd Uzbrojenia Armii (Heereswaffen-amt) po próbach na poligonach w Kumersdorf i Ulm, gdzie testo­wano również czołgi zakładów Henschel i MAN. Pierwszych 5 modeli (wersje od A do D) wy­produkowano jako próbne w licz­bie 70 egzemplarzy, dopiero wersja [Ausfiihrung) E produkowana od grudnia 1938 r. do października 1939 r. stała się wzorcem dla wszy­stkich późniejszych modeli, które różniły się ze względu na wymogi taktyczne.

Czołgi w wersjach A, B, C,D,E\Fuzbrojone były w dzia­ła z krótką lufą kal. 37 mm i 2 ka­rabiny maszynowe MG 34 kal. 7,92 mm w wieżyczce i 1 MG 34 w kadłubie. W wersjach G (produ­kowane od kwietnia 1940 r.), H (produkowane od października 1940 r.) i pierwszych J (produko­wane od marca 1941 r.) zamonto­wano działo z krótką lufą kal. 50 mm i dwa karabiny maszynowe.

W późniejszych wersjach od J (od grudnia 1941 r.) do M użyto działa z długą lufą kal. 50 mm. Ostatecz­ną zmianę uzbrojenia wprowadzo­no w wersji N (produkowana od czerwca 1942 r.), w której zastoso­wano działo kal. 75 mm z krótką lufą. W 1939 r. Wehrmacht miał tylko 72 czołgi PzKpfw III i dopiero zimą 1941 r. wprowadzono je do uzbroje­nia wszystkich dywizji pancernych.

W 1943 r. ze względu na niemoż­ność uzbrojenia czołgu w działo z długą lufą kal. 75 mm (wieżyczka o średnicy 152 cm była za mała o 16 cm) zaczęto wycofywać te czołgi z jednostek frontowych i za­stępować je *PzKpfw IV. Do sierp­nia 1943 r. wyprodukowano łącznie 5670 czołgów wszystkich wersji, wśród których najliczniejsze były Ausf J (2516 egzemplarzy). Na podwoziu czołgu PzKpfw III wy­produkowano 10 330 dział samo­bieżnych (m.in. Sturmgeschutz 40 -7720 egz., Sturmhaubitze 41 - 1211 egz.).

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (PzKpfw III Ausf. J)

załoga 5 osób

silnik Maybach HL120TRM

ciężar 21,5 t

pancerz 16-50 nim

1 działo KwK39 L/60 kal. 50 mm

2 karabiny maszynowe MG 34 kal. 7,92 mm

prędkość 40 km/h

zasiąg 155 km

Podobne prace

Do góry