Ocena brak

PZKPFW II (SdKfz121) - czołg

Autor /gosc Dodano /28.02.2011

Niemiecki lekki czołg skonstruo­wany w 1935 r. przez zakładyMAN i Daimler-Benz na podsta­wie zamówienia Urzędu Uzbroje­nia Armii (Heereswaffenamt),który planował wyposażenie siłpancernych w czołgi o grubszympancerzu i silniej uzbrojonychniż * PzKpfw I. Do 1936 r. wypro­dukowano 100 czołgów w we­rsjach (Ausfuhritng) af a2 i a3.Czołg w wersji a3 ważył 7,2 t,grubość pancerza wynosiła14,5 mm, wyposażony był w 6-cy-lindrowy silnik Maybach HL 37 o mocy 130 KM, który wkrótce uznano za zbyt słaby i w wersji b wprowadzono silnik HL 62 o mo­cy 140 KM, a przedni pancerz po­grubiono do 30 mm.

W 1937 r wpro­wadzono dalsze ulepszenia, w wy­niku których powstała wersja c. Według wzorów tych modeli roz- ' poczęto masową produkcję czoł­gów PzKpfw II A, B i C, które róż­niły się między sobą szczegółami: np. Panzer II Ausf. A miał peryskop dla dowódcy, Ausf. B i C wyposa­żono w centralnie umieszczoną nadbudówkę na wieżyczce.

Ostat­nią wersją był PzKpfw Ausf F produkowany w 1942 r. W chwi­li wybuchu 11 wojny światowej Wehrmacht dysponował 1226 czołgami PzKpfw II. Do 1943 r. powszechnie używano tych czoł­gów na wszystkich europejskich frontach i w Afryce Północnej.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (PzKpfw U Aiisf. F)

załoga 3 osoby

silnik Maybach HL62TR o mocy 140 KM

ciężar 9,51

pancerz 5-35 mm

1 działko KwK30 L/55 kal. 20 mm

1 karabin maszynowy MG 34 kal. 7,92 mm

prędkość 40 km/h

zasięg 200 km

Podobne prace

Do góry