Ocena brak

PYPIN ALEKSANDR NIKOŁAJEWICZ

Autor /werciakol Dodano /20.03.2012

PYPIN ALEKSANDR NIKOŁAJEWICZ, ur. 25 III (6 IV) 1833 w Saratowie, zm. 26 XI (9 XII) 1904 w Petersburgu, ros. historyk literatury i etnograf, zajmujący się także literaturą polską. Prof. uniw. w Petersburgu (od 1860), czł. Petersb. AN (1891), autor ok. 1200 prac z historii literatury ros. oraz literatur słow., etnografii, folklorystyki, dziejów myśli społecznej. Był czołowym reprezentantem „szkoły hist.kult."; traktował literaturę jako część ogólnej historii społ.-kult. nie uwzględniając jej specyfiki estetycznej. Autor dzieła wyd. wspólnie z —> W. Spasowiczem Obzor istorii sławianskich litieratur (1865, wyd. 2 1879). W jednym ze swych wczesnych opracowań, które do dziś zachowało wartość materiałową oraz interpretacyjną, Oczerk litieraturnoj istorii starinnych powiestiej i skazok russkich (1857), po raz pierwszy ujawnił i ocenił znaczenie przekładów z języka pol. w procesie przyswajania beletrystyki eur. w piśmiennictwie staroruskim. Autor obszernego szkicu Kwestia polska w literaturze rosyjskiej (1880, wyd. pol. 1881).

Podobne prace

Do góry