Ocena brak

Pustynie

Autor /Wala Dodano /31.01.2012

Chociaż większość powierzchni lądu naszej planety porasta gęsta roślinność, to jednak na Ziemi istnieją obszary, które są porośnię­te rzadką roślinnością lub są jej całkowicie pozbawione. Rejony te nazywa się pustyniami i czasami spotyka się na nich fascynujące gatunki roślin i zwierząt.
Pustynie są suchymi środowiskami, gdzie roczne sumy opadów deszczu są mniejsze niż 250 milimetrów. Aby jakiś obszar stał się pustynią, łączne parowanie wody z roślin, skał i gleby musi być większe niż wielkość opadów deszczu oraz dopływ wody w postaci mgieł nad­ciągających od morza. Pustynie występują tam, gdzie dociera gorące, tropikalne powietrze z rejo­nów równikowych, a więc w rejonach zwrotników Raka i Koziorożca, w okolicy 30° szerokości geo­graficznej północnej i 30° szerokości geograficznej południowej. Powietrze jest tam nieustannie suche i gorące, co sprzyja powstawaniu pustyń.
Wiele pustyń charakteryzują duże wahania tem­peratury powietrza w ciągu doby, sięgające nawet 45° C. W dzień może być bardzo gorąco, a w nocy temperatura spada czasami poniżej zera. Najwięk­sze i najszybsze zmiany temperatury mają miejsce o wschodzie i zachodzie słońca. Rośliny i zwierzę­ta pustynne muszą być bardzo wytrzymałe, aby móc przetrwać w takich warunkach.
Główne przystosowania organizmów do życia na pustyni polegają na wykształceniu struktur i za­chowań, które niwelują wpływ tak surowych czyn­ników środowiskowych, jak wysoka temperatura, niedostatek wody, brak pokarmu i miejsc schro­nienia się. Wiele pustyń znajduje się na płasko­wyżach, co powoduje, że regularnie występują tam nocne przymrozki.
Wyróżnia się dwa główne rodzaje pustyń - gorą­ce i zimne. Rodzaj pustyni jest często odbiciem jej położenia geograficznego oraz usytuowania nad poziomem morza. Pustynie chłodne są gorące w ciągu dnia i zimne w nocy, podczas gdy pusty­nie gorące są gorące w ciągu dnia i ciepłe w nocy. Pustynie Ameryki Północnej są pustyniami chłod­nymi, a Sahara i Atakama to pustynie gorące.

Podobne prace

Do góry