Ocena brak

Pustynia

Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012

Jałowa ziemia pozbawiona wody. Pozbawiając ludzi ich normalnych warunków życia, pustynie bardziej bezpośrednio stawiają ich twarzą w twarz z siłami dobra i zła. Mojżesz zbierał siły wewnętrzne, pracując na pustyni Madian. Wyprowadził lud Boży z niewoli, lecz jego wejście do Ziemi Obiecanej zo-stało poprzedzone czterdziestoletnim błądzeniem po pustyni. Jezus stawiał czoła pokusom diabelskim, gdy przez czterdzieści dni modlił się i pościł na pustyni.

Później św. Jan Chryzostom (ok. 347-407), św. Benedykt z Nursji (ok. 480 - ok. 550), św. Palladiusz (ok. 365-425) oraz inni wybitni chrześcijanie do-znawali przemiany duchowej, gdy udawali się na pustynię. W czasach wczesnochrześcijańskich na pu-stynię masowo uciekali spragnieni Boga mnisi, jak również wielu tych, którzy pragnęli uniknąć kłopotów z prawem lub prześladowań.

Niektóre ze współczesnych ruchów i ugrupowań duchowych, takich jak Mali Bracia i Siostry Jezusa, dla których inspiracją jest postać Charlesa de Foucauld (1858-1916), krzewią kontemplację ascetyczną poprzez doświadczenia na pustyni.

Zob. asceza, sentencje ojców, życie monastyczne.

Podobne prace

Do góry