Ocena brak

Punktualizm

Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013

Webern jest odkrywca techniki punktualizmu muzycznego. W malarstwie Georges Seuratstosował ju ok. r. 1880 technike pointylistyczna, polegajaca na otrzymywaniu plamy barwnejz drobnych, pojedynczych punktów o własnym, niczym nie skaonym kolorze.

Suma takich punktów tworzyła przewidziana przez malarza mozaikowa całosc. Z takich drobnych czystychelementów muzycznych Webern układał swoje skondensowane w czasie kompozycje, którenazwano pózniej kompozycjami punk-tualistycznymi. Punktem moe byc pojedyncza nuta lubwyizolowany akord. W kadym przypadku wana jest nie tylko wysokosc dzwieku, ale i jegokonkretna redakcja rejestrowa, dynamiczna, artykulacyjna, rytmiczna i kolorystyczna.

Punktualizm Weberna przesunał dodekafonie z operacji materiałem wysokosci dzwiekowychw strone serializmu, w którym kady element muzyczny (np. dynamika, artykulacja) moebyc uznany za element zmienny, formowany według konstrukcji serii. W tej sytuacji znikajatradycyjne pojecia melodii i harmonii, a pojawia sie matematyczne pojecie parametru (wmuzyce: wyznacznika zmiennosci).

Podobne prace

Do góry