Ocena brak

PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER)

Autor /werciakol Dodano /20.03.2012

PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER), ur. ok. 1540, zm. 1588, poeta. Podchodził z ziemi sieradzkiej; od 1555 student Akad. Krak., zaprzyjaźniony z J. Górskim, sekretarz M. i S. Wolskich, w tym kręgu publikował juwenilia (m.in. Elegia ob mortem... Joannis... de Tarnov 1561), Lament i napominanie Rzeczypospolitej Polskiej 1561, Oratio pro Republica et religione... 1562). Dzięki S. Wolskiemu został 1564 sekretarzem król., 1566 otrzymał wójtostwo w Krzepicach i sołectwo w Zajączkach (Sieradzkie), gdzie osiadł z rodziną (1571). Za J. Kochanowskim, którego wielbił i naśladował, wydał zbiór Fraszek księga pierwsza. Przy tym Sen i Elegia polska (Kr. 1586); na wątkach Eneidy Wergiliusza i Heroid Owidiusza skomponował wierszowany romans Dydo (1600).

M.P. i jego pisma, wyd. T. Wierzbowski, W. 1898 BZPiP 10; J. Stoka, M.P. i J.A. Kmity powieści wierszowane, wyd. S. Adalberg, Kr. 1897 BPP 33 (tu Dydo). J. MOSDORF Materiały do życia i twórczości M.P. w: Miscellanea staropolskie (zbiór.) 4, Wr. 1972.

Podobne prace

Do góry