Ocena brak

Publiczność (adresat działań) public relations

Autor /wojciech Dodano /31.03.2011

Tworząc pożądany wizerunek przedsiębiorstwo powinno posiadać bliskie więzinie tylko ze swoimi klientami czy dostawcami produktów, ale również powinnokomunikować się z różnymi grupami społecznymi tzw. publicznością.

Publiczność to:

Każda grupa, która aktualnie bądź potencjalnie interesuje się tym lub mawpływ na to czy przedsiębiorstwo jest w stanie osiągnąć wyznaczone cele.

Działania public relations powinny być zatem adresowane do następujących grup:

  1. Klientów przedsiębiorstwa; pozytywne postrzeganie firmy wpływa na wzrostpopytu, ponieważ jest traktowane jako gwarancja wysokiej jakości. Firma,a tym samym jej produkty czy oferowane usługi oceniane są wyżej niż inne,anonimowe;

  2. Dostawców i kooperantów; zaufanie firmy może poprawić pozycję negocja-cyjną firmy, czego efektem będą korzystniejsze warunki współpracy i gwarancja stałych kontaktów;

  3. Akcjonariuszy obecnych i przyszłych; z pewnością większym zainteresowaniem inwestorów cieszyć się będą firmy z pozytywnym w ich świadomościobrazem;

  4. Instytucji finansowych; firmy cieszące się dobrą opinią będą w stanie wynegocjować korzystniejsze warunki finansowe;

  5. Pracowników firmy (aktualnych i byłych);

  6. Konkurencji;

  7. Innych grup uznawanych za liderów opinii publicznej:

Są to osoby i organizacje, które mogą pomóc lub zaszkodzić firmie w jej wysiłkach zmierzających do osiągnięcia celów długoterminowych. Prawdopodobne jest,iż ludzie ci nigdy nie kupią produktów danej firmy, lecz dysponują możliwościaminegatywnego wpływu na jej wizerunek.

Publiczność można podzielić na dwie grupy (zewnętrzną i wewnętrzną), z powodu dwóch funkcji jakie pełni public relations:

  • funkcja zewnętrzna - public relations polega na zgodnym z interesem firmy oddziaływaniu na otoczenie;

  • funkcja wewnętrzna - public relations to oddziaływanie perswazyjne na własną załogę i kadrę kierowniczą w celu kształtowania u pracowników postawylojalności względem pracodawcy, wzbudzania poczucia odpowiedzialnościza powodzenie firmy, zdobycia poparcia dla aktualnie przeprowadzanychzmian w firmie itp.

Do góry