Ocena brak

PSYCHOMETRIA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOMETRIA psyche = dusza -+- metrein = mierzyć) ang. psychometrics; fr. psychometrie; nm. Psychometrie

  1. W szerszym znaczeniu: dziedzina psy­chologii uprawianej za pomocą metod ilo­ściowych, głównie statystycznych {—> analiza/5/ czynnikowa); dotyczy ona wszyst­kich działów psychologii, a w szczególno­ści -^ psychologii różnic indywidualnych.

  2. W węższym znaczeniu: dział psycho­logii zajmujący się teorią —> pomiarów psychologicznych, zwłaszcza testów, i ich zastosowaniem.

Podobne prace

Do góry