Ocena brak

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ - Mechanizmy uzależnienia fizjologicznego

Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011

Badania nad przemianą metaboliczną alkoholu, opiatów, stymulantów, środków nasennych i innych wykazały, że po zażyciu tych środków dochodzi do zmian komórkowych i zmian adaptacyjnych w komórkach i neuronach. Toleranc­ja na substancje psychoaktywne pojawia się od zażycia pierwszej dawki, a w wypadku ich nadużywania utrwala się, powodując trwałe zmiany w komór­kach. Wówczas zmniejszenie dawki lub ich odstawienie powoduje pojawienie się zespół abstynencyjnego, specyficznego dla konkretnej substancji. Charakteryzuje się on silnym głodem danego środka i chęcią jego zdobycia. Towarzyszą temu silne dolegliwości wynikające z zaburzeń układu wegetatywnego i naczynioruchowego (bóle głowy, drżenia i bóle mięśni, nudności, wymioty, kołatanie serca i wiele jeszcze innych). Tym objawom towarzyszy niepokój, gniew, niekiedy zaburzenia psychiczne, halucynacje, urojenia i napady padaczkowe. Dolegliwości zespołu abstynencyjnego można szybko likwidować dostarczając organizmowi odpowiednich dawek tego środka.

Ogrom dolegliwości i przykrości wynikających z odstawienia środka psychoaktywnego oraz możliwość szybkiej ich likwidacji przez ponowne jego zażycie tłumaczy, że ludzie, pomimo iż orientują się, że szukając ulgi lub zapomnienia w ten właśnie sposób wpadają w pułapkę, nie mogą już oprzeć się sile głodu i tracą samokontrolę. Przy omawianiu spraw zależności fizycznej od alkoholu warto też zwrócić uwagę na późny zespół abstynencyjny, który może się pojawić po dłuższym okresie abstynencji, co bardzo komplikuje np. proces trzeźwienia i zdrowienia alkoholików. Uważa się też, iż utrwalonej zależności fizycznej nie można usunąć i każde zażycie środka, który ją wywołał przywraca stan uzależnienia. Badania pokazały także, że ludzie są w różnym stopniu podatni na fizyczne uzależnienia.

Do góry