Ocena brak

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Choroba jako stresor, procesy percepcji choroby, oceny i reakcji emocjonalnej

Autor /Edgar Dodano /09.09.2011

Choroba somatyczna stanowi najczęściej dla człowieka obciążenie, jest Uznawana za sytuację trudną, stresową i jest złożonym zespołem stresorów. Wpływa ona na człowieka drogami bezpośrednimi (przez sygnały informujące ostanie zdrowia pochodzące z układu nerwowego i z różnych wisceroreceptorów). O ile stan zdrowia jest źródłem dobrostanu biologicznego i psychicz­nego, o tyle zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu są doświadczan w postaci złożonych odczuć dyskomfortu, które niekiedy trudno bliżej określić w kontakcie z lekarzem, stany takie nazywa się: zmęczeniem, ociężałością, zmienionym stanem ciała (opuchnięcie, uszkodzenie, zranienie), trudnością wynikającą z zaburzonego przebiegu funkcji narządów, trudności widzenia, szumu w uszach, kłopotów z oddychaniem, wykonywania ruchów itp. Do zjawisk bardzo istotnych w recepcji choroby zalicza się percepcję bólu.

Do góry