Ocena brak

PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT ang. animal psychology; fr. psychologie animale; nm. Tierpsychologie

Dział psychologii zajmujący się opisem i wyjaśnianiem zachowania indywidual­nego i grupowego różnych gatunków zwie­rząt oraz ustalający podobieństwa i różni­ce w zachowaniach zwierząt i ludzi, szcze­gólnie w zakresie uczenia się (syn.^psy­chologia porównawcza /2/). Za głównych przedstawicieli tej dziedziny badań uważa się J. B. Watsona i B. F. Skinnera. —> Etologia (2), —> zoopsychologia.

Podobne prace

Do góry