Ocena brak

Psychologia zdrowia - Promowanie zdrowia w miejscu pracy

Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011

Jak wiadomo promowanie zdrowia jest bardzo ważnym elementem w życiu każdego człowieka ponieważ sprzyja poprawie własnego stylu życia oraz nawyków żywieniowych. Jednym z ważnych miejsc promowania zdrowia jest m.in. nasze miejsce pracy ponieważ: - stanowi siedlisko, w którym istnieje możliwość udzielania stałej informacji i prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia;

- istnieją w nim trwałe relacje międzyludzkie i więzi społeczne, które mogą być poszerzone i wykorzystanie dla spraw zdrowia;

- zachowanie pracownika w trakcie wykonywanej pracy stanowi dobrą okoliczność do prowadzenia działań prozdrowotnych

Wg. Elżbiety Korzeniowskiej i Krzysztofa Puchalskiego, promocja zdrowia w miejscu pracy obejmuje proces tworzenia i realizowania na wielu poziomach organizacji społecznej zakładu pracy i jego otoczeniu zharmonizowanej polityki przekształceń materialnych, organizacyjnych, kulturowych i mentalnych umożliwiających jednostkom, grupom ocenianie sytuacji zdrowotnej, podejmowanie decyzji, inicjatyw i działań pozytywnie wpływających na zdrowie oraz wzmacniających ich aktywność na rzecz ochrony, umocnienia i rozwoju zdrowia przy jednoczesnym sprzyjającym osiąganiu podstawowych wartości i celów przedsiębiorstwa. Oprócz podejmowania działań mających na celu ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z pracą, należy przede wszystkim rozwijać i umacniać ich zdrowie przez różnego rodzaju akcje prozdrowotne na terenie miejsca pracy. 

Podobne prace

Do góry