Ocena brak

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA ang. educational psychology; fr. psychologie scolaire, psychologie pedagogiąue; nm. pedagogische Psychologie, Psychagogik

Dział psychologii zajmujący się proble­matyką procesów wychowawczych i me­tod skutecznego oddziaływania na jedno­stkę lub grupę.

Podobne prace

Do góry