Ocena brak

PSYCHOLOGIA TOPOLOGICZNA (psychologia pola, psychologia wekto­rów)

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOLOGIA TOPOLOGICZNA (psychologia pola, psychologia wekto­rów) ang. topological psychology; fr. psycho­logie topologique; nm. topologische Psycholo­gie

Kierunek w obrębie —> psychologii po­staci zapoczątkowany przez K. Lewina, który teorię postaci zastosował do szerszej dziedziny działalności człowieka i jego osobowości, dokonując opisu i klasyfikacji zjawisk psychicznych za pomocą termi­nów zaczerpniętych z topologii, co umo­żliwiło potem wyprowadzenie nowych, empirycznie weryfikowalnych hipotez dotyczących tych zjawisk. -^ Pole psychologiczne.

PSYCHOLOGIA WEKTORÓW ang. vector psychology; nm. Yektor-Psychologie, Yektorpsychologie syn.^ Psychologia topologiczna.

Podobne prace

Do góry