Ocena brak

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Kształtowanie postaw wobec sportu

Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011

a) Osobowość, geny i postawy – postawy na temat sportu mogą wynikać z genów człowieka. Mogą nas predysponować do konkretnych dyscyplin sportowych. Nie ma jednak czegoś takiego jak gen sportu. Potwierdzeniem tej teorii jest fakt, że bliźnięta jednojajowe rozdzielone, mają więcej podobnych poglądów na różne poglądy niż dwujajowe. Skłonność genowa do postaw może wynikać z dziedziczenia ich od rodziców. Na pewno w kształtowaniu postaw dużą role odgrywa teoria społecznego uczenia się.

b) Społecznie uczenie się postaw – dzieci naśladują postawy swoich rodziców wobec sportu, co wpływa na kształtowanie ich postaw. Ponadto warunkowanie instrumentalne wpływa na ich postawy. Syn przejmie zachowania ojca oglądając z nim mecz piłkarski. Będzie uczył się reagować tak jak ojciec i przejmie jego postawę do tej dyscypliny.

c) Postawy wobec rywalizacji – zgodnie z teoria społecznego uczenia się wywieranie zbyt dużego nacisku na wygraną może spowodować brak zainteresowania sportem. Wiąże się to z tym, że dziecko zamiast czerpać radość z uprawiania sportu będzie czuło się pod presją oczekiwań. Presja ta będzie go zniechęcać, gdyż będzie się czuł, że jego wolność wyboru jest ograniczona, a sport z przyjemności przerodzi się w obowiązek.

d) Doświadczenie bezpośrednie, a postawy – w z wiązu z faktem, iż najtrudniej zmienić jest postawy ukształtowane na podstawie doświadczenia, należy dostarczać pozytywnych doświadczeń poprzez warunkowanie klasyczne - wzmacnianie entuzjazmu na przykład, przez wyjścia na mecze piłkarskie. Przyjemność uczestnictwa w imprezie, gdzie wszyscy się dobrze bawią będzie skojarzone zostanie z przyjemnością oglądania meczu piłki nożnej, a więc doprowadzi do pozytywnej wobec niej postawy.

e) Jakie są dziecięce postawy wobec sportu? – u większości dzieci postawy wobec sportu są pozytywne, jednak są również dzieci, które posiadają odmienną postawę poprzez niechęć do wykonywania ćwiczeń,

Przykłady pozytywnego wzmocnienia w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec sportu:

- należy poświęcać uwagę wszystkim dzieciom nie tylko najbardziej uzdolnionym.

- unikać izolowania dzieci mniej uzdolnionych – brak uwagi odbierają one jako karę.

- chwalić za małe i proste sukcesy

- ganić można za brak uwagi i wysiłku, ale nigdy za brak umiejętności - kara może być nawet dodatkowe ćwiczenie dla dziecka ze słabą kondycją

Podobne prace

Do góry