Ocena brak

Psychologia społeczna- wykłady

Autor /mnop611 Dodano /18.09.2006

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Pierwsze publikacje z psychologii społecznej ? przełom 30 i 40 lat XXw.
Wywodzi się z dwóch nurtów:
Europejski
Amerykański

Prawidłowości rozwoju psychologii społecznej:
Dynamika
- podręczniki w Polsce z tej dziedziny zaczęto wydawać po 1989r. (Wojciszke)
- coraz szerszy materiał empiryczny
- przenikanie pojęć i koncepcji z innych dziedzin społecznych (np. Filozofia, pedagogika, politologia, socjologia, resocjalizacja, kryminologia, psychologia ogólna, rozwojowa, wychowawcza, penitencjarna)
Metodologia (tematy)
Dysonans poznawczy ? rozbieżność tego co oczekujemy z tym co otrzymujemy
Atrybucja zachowań ? przewidywanie przyczyn zachowań (Zygmunt Heider)
- atrybucja zewnętrzna; szukanie przyczyn na zewnątrza
- atrybucja wewnętrzna; szukanie przyczyn wewnątrz
Zachowania społeczne; zachowania w interakcjach (prospołeczne i antyspołeczne)
Postawy ? Wewnętrzne struktury pewnych składników
- emocjonalno ? motywacyjny (afektywno ? wolicjonalny)
- poznawczy (intelektualny) wiedza np. O zachowaniu
- behawioralny; zachowanie, tendencja do zachowań
Zjawisko reaktacji ? dotyczy sytuacji kiedy chcemy zmienić czyjeś postawy (gdy ktoś nam coś narzuca robimy dokładnie odwrotnie; każdy chce samodzielnie podejmować decyzje
Atrakcyjność interpersonalna

Psychologia społeczna zawiera terminy:
Sytuacja społeczna ? taka sytuacja, w której występują inni ludzie;
Sytuacja pośrednia ? kiedy uczestniczymy w sytuacji poprzez wytwory człowieka
Wpływ człowieka ? poprzez procesy poznawcze: spostrzeganie, myślenie, emocje, zachowanie

Rodzaje sytuacji społecznych:
Pośrednia sytuacja społeczna ? inni ludzie mogą w niej uczestniczyć za pomocą wytworów materialnych oraz niematerialnych (mowa, normy społeczne, obyczaje, ideologie)
Bezpośrednia sytuacja społeczna wg Mic Sherif:
Człowiek w sytuacji bezpośredniej może występować jako:
Jednostka indywidualna
Członek grup; w rodzinie (jako mąż, dziecko, ciocia) w grupie równieśniczje (rozśmieszacz, kozioł ofiarny) w zawodzie oraz role towarzyski


Członek dużych zbiorowości
Psychologia tłumu (Le Bon) ? swoista, niezróżnicowana całość, anonimowość (deindywidualizacja), rozproszona odpowiedzialność
Elementy organizacji i instytucji
Członek większych społeczności, społeczeństw; sfera religijna, regionalna, kulturowa...)

Metoda badawcza ? sprawdzalny sposób badania rzeczywistości; procedura obiektywna czyli uniezależniona od osobistych cech badacza pod względem uzyskanych wyników; procedura sprawdzania hipotezy naukowej lub uzyskiwania odpowiedzi.

Rodzaje metod badawczych
Obserwacyjne:
- bezpośrednie
- pośrednie
Metody obserwacyjne odpowiadają na pytanie jaka jest natura zjawiska; łatwa metoda, ale niektóre zjawiska są nieobserwowalne, trudno jest generalizować, nie zawsze obserwowaln jest kierunek zależności, ciężko doszukać się genezy zjawiska.
Korelacyjne:
Korelacja to badanie współzmienności.

Podobne prace

Do góry