Ocena brak

Psychologia społeczna- ściągi z wykładów ( politologia)

Autor /Tegeonephef Dodano /30.05.2006

CZĘŚĆ PIERWSZA
ROZDZIAŁ 1
WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
Psychologia Społeczna:
Naukowe badanie sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wywiera wpływ na ludzkie myślenie, odczuwanie i zachowania.
Bada to, co się dzieje w sercach i umysłach istot ludzkich. Psychologowie społeczni doceniają doniosłość tego, w jaki sposób ludzie interpretują świat społeczny, jednak szczególną uwagę zwracają na źródła interpretacji.
Koncentruje się na tym, co powoduje, że nawet inteligentne i silne jednostki popełniają poważne błędy w obliczu sprzecznych rad w odniesieniu do decyzji o wielkiej wadze.
Konstrukt: sposób, w jaki ludzie spostrzegają, pojmują i interpretują świat społeczny.
Różnice indywidualne: składniki osobowości, które odróżniają nas od innych ludzi.
Socjologia: dostarcza ogólnych praw i teorii dotyczących społeczeństw, a nie jednostek
Psychologia Społeczna: bada procesy psychologiczne pojawiające się, gdy ludzie przebywają ze sobą, co powoduje, że stają się podatni na wpływ społeczny.
Psychologia Osobowości: Bada właściwości, które powodują, że jednostki są unikatowe i różnią się od siebie.
Podstawowy błąd atrybucji: tendencja do przeceniania rozmiaru, w jakim zachowanie ludzi jest wynikiem oddziaływania dyspozycji wewnętrznych, a niedocenianie roli czynników sytuacyjnych.
Behawioryzm: szkoła psychologiczna, która utrzymuje, iż aby zrozumieć ludzkie zachowanie, wystarczy jedynie rozważyć nagradzające właściwości środowiska ? tzn. to, w jaki sposób pozytywne i negatywne wydarzenia w otoczeniu są związane ze specyficznymi zachowaniami.
Psychologia postaci: szkoła psychologiczna podkreślająca ważność badania subiektywnego sposobu, w jaki dany obiekt pojawia się w umyśle ludzi, zamiast poddania badaniom wyłącznie obiektywnych, fizycznych cech tego obiektu.
Samoocena: dokonywanie przez ludzi oszacowania wartości samych siebie, to znaczy rozmiaru, w jakim spostrzegają siebie jako dobrych, kompetentnych i przyzwoitych.
Poznawanie społeczne: w jaki sposób ludzie myślą o sobie samych i o świecie społecznym; a dokładnie, jak selekcjonują, interpretują, zapamiętują i wykorzystują informację społeczną w wydawaniu sądów i w podejmowaniu decyzji.
ROZDZIAŁ 2
METODOLOGIA: PROCES PRZEPROWADZANIA BADAŃ
Metody badawcze i pytania, na które odpowiadają:
Obserwacyjna ---------- Opis: Jaka jest natura zjawiska?
Korelacyjna ------------ Przewidywanie: Czy na podstawie znanego X możemy przewidzieć Y?
Eksperymentalna ------ Przyczynowość: Czy zmienna X jest przyczyną zmiennej Y?
Metoda obserwacyjna: technika, w której badacz obserwuje ludzi i systematycznie rejestruje pomiary ich zachowania.
Obserwacja systematyczna: forma metody obserwacyjnej, w której obserwatorem jest wyszkolony badacz społeczny, który przystępuje do odpowiedzi na pytania odnoszące się do określonego zjawiska społecznego, obserwując i kodując je zgodnie z wcześniej przygotowanym zbiorem kryteriów.

Podobne prace

Do góry