Ocena brak

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: John B. Watson

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

- popierał w swoich poglądach Johna Locka, czyli uczenie się przez doświadczenie

- IntrospekcjaSamoobserwacja, kierowanie uwagi ku własnym przeżyciom, badanie ich, analizowanie, obserwacja własnych procesów świadomości w celu poznania ich przebiegu oraz wysnucia naukowych wniosków.

- sądził, że introspekcja skłania się do refleksji

- dane te nie są obiektywne i zweryfikowane

- psychologia winna zajmować się przez obserwację zachowania zmysłów

- wstąpienie na proces zewnętrznej danej jednostki (wszystkie formy aktywności – język ciała i werbalne)

- przewidywanie i kontrola zachowania

- zachowania ludzkie wyjaśnia się w kategoriach doświadczenia uczenia się.

- dziecko jest wytworem wychowania środowiska

- twórca behawioryzmu – (angielskie behaviourzachowanie się). Polega na odrzuceniu pojęcia świadomości oraz introspekcji jako metody subiektywnej i na badaniu wyłącznie bodźców bądź ich układu (sytuacji) i reakcji fizjologicznych im odpowiadających, czyli na analizie obiektywnego zachowania się człowieka lub zwierzęcia.

Zachowanie człowieka jest, zdaniem behawiorystów, zespołem reakcji ruchowych i zmian fizjologicznych będących odpowiedzią organizmu na określone bodźce nie tylko w przypadku prostych odruchów, ale również dla bardziej złożonych problemów (rozwiązywanie zadań intelektualnych, konflikty motywacyjne, myślenie itp.). Zadaniem psychologii ma więc być badanie związków między bodźcami i reakcjami (formuła S-R, czyli stimulus-reaction) oraz wywieranie wpływu na zachowanie się ludzi. B. zakładał, że zachowanie się, rozwój i osobowość człowieka są efektem zewnętrznych bodźców działających na jednostkę. Zmiany zachowania się człowieka stanowią wynik uczenia się nowych reakcji (nie mają znaczenia instynkty ani cechy wrodzone, dlatego b. nazywano teorią uczenia się). Założenia kierunku zaczęły z czasem spotykać się z krytyką także jego zwolenników, co doprowadziło do powstania odłamów b., zw. ogólnie neobehawioryzmem.

- metoda odruchu warunkowego

Podobne prace

Do góry