Ocena brak

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: Arnold Gesell

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

- powtórzył badania Stanley Halla

- twierdził, że rozwój jest spowodowany rozwojem biologicznym – dojrzałość do pewnych funkcji

- metodą jaką się posługiwał była obserwacja

- wykrył stałe wzorce rozwojowe (chodzenie – bieganie – skakanie)

- opracował normy statystyczne – określenie jak dane dziecko kształtuje się w poszczególnej populacji

- normy statystyczne polegały na:

  • zebranie wyników od pewnej grupy osób i stwierdzenia, które zachowania w jakim wieku występują najczęściej

  • stosowanie kamery filmowej do rejestracji zachowania dziecka

  • pisane listów do rodziców, które zawierały porady (poradniki)

  • dziecko ma jeść, bawić się, spać kiedy chce

  • nie przyspieszanie pewnych umiejętności – indywidualny rozwój

  • rodzice winni słuchać „wrodzonego programu biologicznego”

Podobne prace

Do góry