Ocena brak

Psychologia procesów poznawczych - Percepcja bezpośrednia - Gibson

Autor /Zbys Dodano /29.06.2011

Gibson uważa, że informacja o otoczeniu jest pełna i nie wymaga przy interpretacji korzystania z danych pamięciowych. Mamy specjalne zdolności (affordances), przystosowane do wyodrębniania cech ważnych adaptacyjnie. Na rysunku przedstawiono sytuację, w której różne wskaźniki odległości i perspektywy są w konflikcie. Aby rozwiązać ten konflikt jednostka spostrzega kolejne osoby jako cechujące się coraz wyższym wzrostem.

Percepcja bezpośrednia - niezmienniki

Spostrzeżenie zawiera nie tyle pojedyncze cech, ile skorelowane ich układy - niezmienniki percepcyjne. Poniżej perspektywa oraz zmiana pozornej wielkości przedmiotu. Ponieważ wraz z perspektywą nie zmienia się wielkość postaci, odnosimy wrażenie, że postacie odległe są coraz większe.Ponieważ wykorzystujemy skorelowane wiązki cech obraz poniżej wygląda jak powierzchnia walca, choć może to być prostokąt, w którym koła zmieniają się na elipsy.

W przypadku złudzeń występuje wzajemne oddziaływanie na siebie różnych cech. Gdyby cechy te nie oddziaływały wzajemnie na siebie, to np. w prezentowanym obok złudzeniu Zöllnera linie pionowe widzielibyśmy jako równoległe. Wzajemne oddziaływanie na siebie różnych cech występuje szczególnie wyraźnie w przypadku spostrzegania przedmiotów barwnych.

Koniecznym warunkiem spostrzegania jest aktywność motoryczna (przepływ optyczny, akomodacja, poruszający się obiekt na tle). Kiedy mamy do czynienia z nieruchomym przedmiotem, a jednocześnie oko również się nie rusza, to obraz przedmiotu znika po kilku sekundach wskutek procesu adaptacji. Faktycznie oczy pozostają w ciągłym ruchu (vide Maruszewski, 1996), w związku z tym na siatkówce jest co chwilę coraz to inny obraz przedmiotu. Ludzie potrafią odróżnić od siebie sytuacje, w których porusza się przedmiot, a tło i organizm obserwatora są nieruchome od sytuacji, w których porusza się organizm, a przedmiot pozostaje nieruchomy. Możliwe jest to dzięki umiejętności wyodrębniania wiązek skorelowanych cech.

Podobne prace

Do góry