Ocena brak

PSYCHOLOGIA POSTACI (gesztaltyzm, psychologia całości)

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOLOGIA POSTACI (gesztaltyzm, psychologia całości) ang. gestalt--psychology; fr. gestaltpsychologie, psycholo­gie de la forme; nm. Gestaltpsychologie

Kierunek przeciwstawiający się -^ atomizmowi (3) psychologicznemu i —> asocjacjonizmowi, postulujący traktowanie całości (np. spostrzeżeń) jako niesprowa-dzalnej do sumy jej elementów składowych (np. wrażeń); —> postać. Właściwo­ści części są determinowane przez właści­wości całości, a nie odwrotnie. Inicjatora­mi (1912) tego kierunku byli M. Wertheimer, K. Koffka, W. Kohler. Do psychologii postaci nawiązuje tzw. poznawczy kieru­nek psychologii myślenia, który w teorii —> uczenia się (2) modelowi asocjacyjne­mu przeciwstawia „całościowy" model roz­wiązywania problemów.

Podobne prace

Do góry