Ocena brak

PSYCHOLOGIA PORÓWNAWCZA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOLOGIA PORÓWNAWCZA ang. comparative psychology; fr. psychologie comparee; nm. vergleichende Psychologie

  1. Dział psychologii zajmujący się po­równywaniem zachowań jednostek, które należą do różnych gatunków, różnych ras w obrębie jednego gatunku (np. różnych ras ludzkich) lub porównywaniem róż­nych stadiów rozwojowych jednostki; ten ostatni dział nazywany bywa zwykle psy­chologią rozwojową.

  2. W węższym znaczeniu: syn.^ psy­chologia zwierząt.

 

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA  ang. genetic psychology, development psychology; fr. psychologie genetique; nm. genetische Psy­chologie, Entwicklungspsychologie —^ Psychologia porównawcza (1).

Podobne prace

Do góry