Ocena brak

PSYCHOLOGIA PERSONALISTYCZ­NA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOLOGIA PERSONALISTYCZ­NA ang. personalistic psychology; fr. psy­chologie personnaliste; nm. personalistische Psychologie, Personalismus (2)

  1. Punkt widzenia w badaniach psy­chologicznych postulujący konieczność uwzględniania w opisie -> funkcji (3) psy­chicznych faktu, że ich podmiotem jest konkretna —> osoba (3).

  2. Krytyczny personalizm(critical personalism) — kierunek zapoczątko­wany przez W. Sterna, pozostający pod wpływem —> psychologii rozumiejącej; w badaniach psychologicznych przyjmuje się tu za podstawę pojęcie osoby z uwz­ględnieniem jej niepowtarzalności.

Podobne prace

Do góry