Ocena brak

PSYCHOLOGIA OGÓLNA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOLOGIA OGÓLNA ang. gene­rał psychology; fr. psychologie generale; nm. allgemeine Psychologie

Dział psychologii zajmujący się ustalaniem ogólnych —> prawidłowości zacho­wań i postępowania ludzi dorosłych w sta­nie zdrowia i normy psychicznej.

 

PSYCHOLOGIA POLA ang. field theory psychology; fr. theorie du champ; nm. psychologische Feldtheorie syn.-> Psychologia topologiczna.

 

PSYCHOLOGIA RELIGII ang. psycho­logy of religion; fr. psychologie de la religion; nm. Religionspsychologie

Dział psychologii zajmujący się opisem i wyjaśnianiem przeżyć i zachowań ludz­kich związanych z -> religią.

 

PSYCHOLOGIA ZACHOWANIA fr. psychologie de comportement, psychologie objectiye, psychologie de reaction; nm. Yerhal tenspsychologie syn.—> Behawioryzm.

Podobne prace

Do góry