Ocena brak

PSYCHOLOGIA KLINICZNA A INTERWENCJA W KRYZYSIE, SYTUACJACH TRAUMATYCZNYCH I KATASTROFICZNYCH

Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011

Interwencję kryzysową można ujmo­wać także szerzej jako odrębną dziedzinę, gdyż posiada odrębny obszar badań i zastosowań (kryzys i sytuacje kryzysowe) oraz specyficzne metody działania. Jest to także dziedzina działań interdys­cyplinarnych, gdyż w ośrodkach interwencji kryzysowej współdziałają różni specjaliści, lekarze, prawnicy, ekonomiści, socjologowie, asystenci społeczni, pedagodzy i psychologowie.

Pomoc ludziom znajdującym się w kryzysie i krytycznej sytuacji - coraz częściej związanymi z katastrofami naturalnymi i technologicznymi, doświadczającymi ekstremalnego i traumatycznego stresu wymaga - jak już pisałam, specjalnego przygotowania. Do podstawowej wiedzy psychologa w tej dziedzinie należy wiedza o stresie krytycznych wydarzeń życiowych, stresie traumatycznym i szeroko pojętych zjawiskach kryzysowych.

Podobne prace

Do góry