Ocena brak

PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA ang. individual psychology; fr. psychologie individuelle; nm. Individual psychologie

Teoria psychoanalityczna A. Adlera, od­rzucająca freudowską teorię instynktów, a przyjmująca za podstawę motywacji „dą­żenie do mocy", które miałoby rekompen­sować poczucie niższości. Człowiek dąży do zdobycia uznania, wywołania podziwu lub uczucia zazdrości u innych, przy czjmi stara się uniknąć upokorzeń i broni się przed ujawnieniem własnej słabości. W jego dąże­niu do takich przede wszystkim wartości, jak wielkość, siła czy władza, głównym mo­torem postępowania jest ambicja. Towarzy­szy temu często poczucie niższości, które prowadzi go do prób —> kompensacji (1). Psychologia indywwidualna rozpatruje czło­wieka jako indywiduum w jego konkretnej złożoności i stara się go przystosować do społecznych warunków egzystencji.

Podobne prace

Do góry