Ocena brak

PSYCHOFIZYKA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOFIZYKA ang. psychophysics; fr. la psychophysique; nm. Psychophysik psych.

Termin G. Th. Fechnera (1860) określający dziedzinę badań nad zależno­ścią między cechami bodźców (takimi jak natężenie, częstotliwość) a wywoływany­mi przez nie wrażeniami. Zależności te, a więc stosunek między światem fizycznym i psychicznym, formułowano w postaci tzw. praw psychofizycznych (E. H. We­ber), widząc w ich ustalaniu właściwy przedmiot psychologii (^ paralelizm /2/ psychofizyczny). Psychofizyka, która dla różnych bodźców fizycznych ustaliła —> próg wrażliwości, zwany też progiem czułości, przyczyniła się do zapoczątkowa­nia -^ psychometrii.

Podobne prace

Do góry